Patronat honorowy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych obejmuje patronatem honorowym wydarzenia związane z zakresem swoich działań i kompetencji. Ubiegając się o przyznanie patronatu honorowego lub uczestnictwo Naczelnego Dyrektora w komitecie honorowym należy złożyć wniosek, w którym przekazane zostaną najważniejsze informacje dotyczące zgłaszanego przedsięwzięcia.

Wniosek należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej co najmniej na dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem. Wniosek złożony później niż na miesiąc wcześniej może nie zostać rozpatrzony.

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub członkostwa Naczelnego Dyrektora w komitetach honorowych reguluje zarządzenie Nr 29 z dnia 21 marca 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

Informacje na temat przyznawania patronatu można uzyskać pod adresem e-mail: patronaty@archiwa.gov.pl


>> Wniosek o przyznanie Patronatu honorowego lub Członkostwa Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w komitecie honorowym (doc., 61,5 KB)

>> Logotyp Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

>> Wizerunek orła w koronie wraz z nazwą „Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych” (doc., 44,5 KB)