Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i… koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki

red. Robert Degen, Marlena Jabłońska, Wanda K. Roman; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016; ss. 314; ISBN 978-83-64806-87-2

Publikacja jest związana z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Haliny Robótki oraz 45-leciem Jej pracy zawodowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorami artykułów są przedstawiciele środowisk akademickich i pracownicy archiwów państwowych – przyjaciele, współpracownicy i byli uczniowie Pani Profesor.  Zakres tematyczny publikacji obejmuje zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem dokumentacją, archiwistyką, działalnością archiwów w dziedzinie edukacji i popularyzacji; prezentowane są także źródła i wyniki badań.

Publikacja powstała we współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Cena: 20 zł
Sprzedaż publikacji prowadzi Archiwum Państwowe w Przemyślu.

Pobierz publikację