Dwa bratanki. Dokumenty i materiały do stosunków polsko-węgierskich 1918-1920

wybór i oprac. Endre László Varga, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2016, ss. 762, ISBN 978-83-64806-61-2

Publikacja stanowi zbiór źródeł archiwalnych dotyczących dwustronnych relacji polityczno-wojskowych w latach 1918-1920. Powstała w wyniku poszukiwań prowadzonych przez autora w węgierskich i polskich archiwach wojskowych i ministerstwach spraw zagranicznych.

„Ten tom jest nie tylko dziełem życia zasłużonego badacza relacji polsko-węgierskich w XX w., ale jest również wydarzeniem naukowym, którego rangi nie sposób przecenić. […] Przekład z hermetycznego dla nas […] języka węgierskiego udostępnia polskim badaczom kilkaset dokumentów, z których zdecydowana większość jest wprowadzona do obiegu naukowego po raz pierwszy. […] Wytrawny badacz, nie tylko historyk, odnajdzie w materiałach zestawionych przez Endre László Vargę nieprzeliczone bogactwo źródeł do ważnego okresu najnowszych dziejów Polski i Węgier, dziejów politycznych, militarnych, gospodarczych i społecznych, wreszcie źródeł dotyczących kontaktów ich sfer kierowniczych, cywilnych i wojskowych oraz wzajemnych stosunkach społeczeństw obu państw – Polaków do Węgrów i odwrotnie”.

prof. dr hab. Grzegorz Nowik, redaktor naukowy publikacji

Książka wpisuje się w ramy obchodów Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej.

Cena: 172 zł
Sprzedaż publikacji „Dwa bratanki…” prowadzi Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Pobierz publikację