Archiwa, źródła, historia: prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka

Archiwa, źródła, historia : prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka, pod redakcją naukową Ewy Rosowskiej i Huberta Wajsa, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2018, ss. 391, ISBN 978-83-65681-48-5

Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin prof. dr hab. Władysława Stępniaka stała się okazją do ukazania dorobku ponad czterdziestoletniej aktywności naukowej, organizacyjnej i społecznej tego wybitnego archiwisty i historyka. Praca podzielona jest na część wstępną, napisaną przez nestora archiwistyki polskiej prof. dr hab. Kazimierza Kozłowskiego, wykaz prac Jubilata, trzy części problemowe i bibliografię. Publikacja obejmuje ponad 20 artykułów wychowanków i współpracowników prof. W. Stępniaka, poświęconych problematyce teorii i praktyki archiwalnej, archiwoznawstwa i historii. W gronie autorów są doktorzy wypromowani przez jubilata, współpracownicy z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz archiwiści i historycy, związani zawodowo z archiwami państwowymi.

Zawarte w księdze prace potwierdzają ważne znaczenie archiwów dla humanistyki polskiej, świadczą też o zaangażowaniu archiwistów w działalność naukową, zaangażowaniu którego orędownikiem był prof. W. Stępniak