Archiwa w Niepodległej 1919-2019: stulecie archiwów państwowych

Archiwa w Niepodległej 1919-2019: stulecie archiwów państwowych / [redakcja naukowa Ewa Rosowska]. – Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, copyright 2019, ss. 207, ISBN: 978-83-65681-56-0.

Wydawnictwo albumowe poświęcone jest stuleciu powstania polskiej służby archiwów w odrodzonej Polsce, przypadającego w rocznicę podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Dekretu o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z dnia 7 lutego 1919 r.  Edycja zawiera opracowania wybitnych współczesnych archiwistów, w których omawiają oni kontekst historyczny, uwarunkowania prawne, społeczne i ekonomiczne budowy sieci archiwów państwowych w Polsce po 1918 r., a także ich relacji międzynarodowych. Wydawnictwo zawiera ponadto ok. 80 reprodukcji dokumentów źródłowych (w tym dekretu archiwalnego 1919 r., publikowanego po raz pierwszy w tej formie), fotografii wybitnych postaci archiwistyki tamtego okresu, budynków archiwów i in.  Reprodukcje zaopatrzone zostały w komentarz historyczny, dotyczący przedstawionego wydarzenia lub osobny szczegółowy opis źródłowy.  Publikację zamyka podstawowa bibliografia dziejów archiwów polskich.