Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych

Dziś do zasobu Archiwum Akt Nowych przekazane zostaną wyjątkowe dokumenty z archiwum gen. Franciszka Kamińskiego, Komendanta Głównego Batalionów Chłopskich, współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego, posła do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy

Uroczystego przekazania spuścizny do zasobu AAN dokona córka generała Zofia Kamińska. W wydarzeniu udział weźmie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Do archiwum przekazany zostanie niezwykle cenny zbiór, który stanowi bogate źródło wiedzy dla historyków nie tylko o życiu i działalności generała Kamińskiego, ale również na temat Wojska Polskiego, ruchu chłopskiego, ruchu ludowego, opozycji z lat 70. i 80. oraz polityki rolnej w latach 90.

Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych
Franciszek Kamiński (po lewej). AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 

Trzon archiwaliów stanowi prywatna spuścizna gen. Franciszka Kamińskiego, w skład której wchodzą m.in. legitymacje, dowód osobisty, indeks studencki, życiorysy, zaświadczenia, dyplomy naukowe, listy gratulacyjne, fragment pamiętnika oraz wspomnienia i wszelkiego rodzaju artykuły naukowe.

 

Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych
Indeks Franciszka Kamińskiego – Uniwersytet Warszawski. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego

 

Na zbiór składają się także dokumenty dotyczące środowiska Batalionów Chłopskich, w tym materiały poświęcone konspiracyjnej działalności w okresie II wojny światowej, sprawozdania, relacje, uchwały, wykazy, regulaminy, księga poległych żołnierzy Batalionów Chłopskich, odezwy oraz odznaki pamiątkowe.

 

Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych
Tezy ideowe Batalionów Chłopskich. Sztokholm, 26 października 1947 roku. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 

Spuścizna obejmuje również materiały dotyczące ruchu ludowego – protokoły z kongresów Polskiego Stronnictwa Ludowego, statut, deklaracje ideowe, program polityczny i sprawozdania. Zbiór dopełniają unikatowe fotografie, prasa, broszury oraz bardzo bogata korespondencja.

 

Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych
Miesięcznik „Spójnia”. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.
Przekazanie spuścizny gen. Franciszka Kamińskiego do zasobu Archiwum Akt Nowych
Kwartalnik instruktorski „Harcmistrz”. AAN, Akta Franciszka Kamińskiego.

 

Przekazane materiały wzbogacą zasób archiwalny zgromadzony w Archiwum Społecznym Archiwum Akt Nowych. Zachęcamy do zapoznania się z dostępną on-line prezentacją wybranych dokumentów ze spuścizny na stronie Archiwum Akt Nowych.

Udostępnij