Opracowywanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych

W Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA, dzięki środkom z konkursu dotacyjnego NDAP „Wspieranie działań archiwalnych”, od lipca trwają prace nad opracowywaniem spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 prywatnych kolekcji fotograficznych

Spuścizna Stanisława Cata-Mackiewicza licząca ok. 12 000 stron obejmuje korespondencję publicysty prowadzoną z rodziną i z czytelnikami oraz listy z okresu pełnienia funkcji premiera rządu RP w Londynie w latach 1955-56. Dopełniają ją m.in. dzienniki z lat 1913, 1915-16, 1919, zawierające komentarze polityczne na temat sytuacji Polski na arenie międzynarodowej.