Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego

W Archiwum Fundacji Ośrodka Karta zakończono prace nad spuścizną zmarłego w zeszłym roku prof. Jerzego Jedlickiego. Środki na ten cel przyznane zostały w konkursie NDAP „Wspieranie działań archiwalnych”

Jerzy Jedlicki (1930-2018) był polskim historykiem i intelektualistą, profesorem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W  latach  70.  i  80. działał w  opozycji  demokratycznej. Współorganizował  Uniwersytet Latający  i Towarzystwo  Kursów  Naukowych. Pisał w pismach podziemnych takich jak: „Krytyka”, „Nowy Zapis”, „Tygodnik Mazowsze”. Był założycielem Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”.

 

Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego
Materiały Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”.

 

Prof. Jedlicki zgromadził w swoim domowym archiwum 60 tys. stron dokumentów, które ze względu na historię jego życia oraz działalność zawodową i społeczną są niezwykle cennym źródłem historycznym, zarówno dla historyków idei, jak i dla badaczy historii najnowszej. Spuścizna profesora składa się z materiałów biograficznych oraz rodzinnych, artykułów, notatek, tekstów literackich i naukowych, recenzji, wykładów, esejów historycznych oraz bogatej korespondencji m.in. z Krzysztofem Pomianem, Andrzejem Walickim, Władysławem Bartoszewskim czy Timothym Snyderem. Spuściznę dopełniają materiały dotyczące Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita” oraz Pracowni Dziejów Inteligencji Instytutu Historii PAN.

Pierwsze prywatne dokumenty z kolekcji prof. Jerzego Jedlickiego trafiły do Archiwum Ośrodka KARTA w 2015 r. Ostatnie materiały zostały przekazane do Archiwum FOK już po śmierci profesora w styczniu poprzedniego roku. Dzięki skrupulatności profesora duża część przyjętych dokumentów miała w pewnym stopniu uporządkowaną formę. Do archiwum trafił wykaz, w którym profesor spisał stan swoich szuflad i piwnicy.

 

Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego
Przegląd materiałów ze spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego.
Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego
Materiały spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego przepakowane do teczek archiwizacyjnych.

 

Niezbędne było jednak pełne uporządkowanie i opracowanie spuścizny, w celu jej zabezpieczenia i udostępnienia dla wszystkich zainteresowanych. Prace realizowała Fundacja Ośrodka KARTA i Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita”. Przeprowadzono segregację i systematyzację akt. Następnie uformowano i opisano 500 jednostek archiwalnych. Wszystkie opracowane j.a. na bieżąco wprowadzane były do komputerowej bazy danych Fundacji. Kolekcja dostępna jest również w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA oraz będzie wykorzystywana w działaniach edukacyjnych i wydawniczych. Jej inwentarz został udostępniony na stronie FOK i stronie Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”.


Konkurs dotacyjny pn. „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł. Konkurs składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem.

Udostępnij