Projekty normatywów

W tym miejscu prezentowane są projekty normatywów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:

 

2 sierpnia 2018 r. – Projekt zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentów dźwiękowych i filmowych w archiwach państwowych. Termin przesyłania uwag upłynął 20 sierpnia 2018 r. Dziękujemy.


21 maja 2018 r., projekt zarządzenia w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej w archiwach państwowych. Termin przesyłania uwag upłynął 25 maja 2018 r. Dziękujemy.


5 czerwca 2017 r.
– projekt zarządzenia w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych,
– projekt zarządzenia w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych,
– projekt zarządzenia w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.
Termin przesyłania uwag upłynął. Dziękujemy.


30 stycznia 2017 r., projekt zarządzenia w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego w archiwach państwowych. Termin przesyłania uwag upłynął 14 lutego 2016 r. Dziękujemy.


17 listopada 2016 r., projekt zarządzenia w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Termin przesyłania uwag upłynął 30 listopada 2016 r. Dziękujemy.