Akty prawne

Ustawa

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217) tekst obowiązujący od 25 marca 2019 r.

Akty wykonawcze do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. z 14 sierpnia 2018 r. pod poz. 1566). (PDF, 209 KB)

 

Postępowanie z dokumentacją

 

Udostępnianie

 

Przechowalnictwo

 

Inne

 

aktualizacja: 29 stycznia 2018 r.