Akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Wszystkie akty normatywne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych wydane po 1 stycznia 2019 roku publikowane są w Dzienniku Urzędowym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

 

aktualizacja: 30 października 2018 r.

Rok 2018

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 75 z 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej.
Zarządzenie Nr 68 z 28 września 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowej ds. Współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i archiwów państwowych ze środowiskami naukowymi archiwistyki w Polsce.
Zarządzenie Nr 67 z 28 września 2018 r. uchylające zarządzenie w sprawie Rady Polityki Naukowej.
Zarządzenie Nr 53 z 5 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu roboczego do wsparcia realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). (nowelizacja do Zarządzenia nr 31 z 30 maja 2017 r.)
Zarządzenie Nr 41 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
Zarządzenie Nr 40 z 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia trybu pracy zespołu do opracowania zasad przejmowania materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do zasobu archiwów państwowych oraz wyznaczenia przedstawicieli archiwów państwowych odpowiedzialnych za postępowanie z dokumentacją w postaci elektronicznej.
Zarządzenie Nr 39 z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie współpracy archiwów państwowych z podmiotami, których materiały archiwalne wchodzą w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.
Zarządzenie Nr 36 z 4 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, zakresu i trybu działania oraz składu osobowego grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych (nowelizacja do Zarządzenia nr 77 z 11 października 2017 r.)
Zarządzenie Nr 35 z 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
Zarządzeniem nr 33 z 29 marca 2018 r zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 7 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 29 z 21 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu honorowego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Członkostwa Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w komitecie honorowym.
Zarządzenie Nr 27 z 13 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu zarządzenia w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
Zarządzenie Nr 23 z 21 lutego 2018 r. w sprawie trybu działania Rady Archiwalnej.
Zarządzenie Nr 22 z 16 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji.
Zarządzenie Nr 20 z 13 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu roboczego do wsparcia realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). (nowelizacja do Zarządzenia nr 31 z 30 maja 2017 r.)
Zarządzenie Nr 17 z 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad opracowania i terminu składania rocznego sprawozdania opisowego z działalności archiwum państwowego oraz przedkładania cząstkowych sprawozdań statystycznych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 8 z 30 listopada 2007 r.)
Zarządzenie Nr 16 z 31 stycznia 2018 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw realizacji projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA).
Zarządzenie Nr 13 z 30 stycznia 2018 r. uchylające decyzję w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 12 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji materiałów ulotnych w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 11 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 10 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie eksploatacji Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 9 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zakresu i trybu działania komisji metodycznych w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 8 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 7 z 30 stycznia 2018 r. w sprawie ewidencjonowania zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (zmienione Zarządzeniem nr 33 z 29 marca 2018 r.)
Zarządzenie Nr 5 z 18 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów naukowych w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 1 z 10 stycznia 2018 r. w sprawie wydawania czasopisma „Archeion”. Załącznik nr 1


Rok 2017

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 84 z 20 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów wydawniczych realizowanych w archiwach państwowych w 2018 r. Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3
Zarządzenie Nr 83 z 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne. (nowelizacja do Zarządzenia nr 2 z 12 lutego 2016 r.)
Zarządzenie Nr 79 z 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Strategii digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018-2023. Załącznik
Zarządzenie Nr 77 z 11 października 2017 r. w sprawie powołania, zakresu i trybu działania oraz składu osobowego grupy roboczej do spraw archiwów kościelnych. (zmienione  Zarządzeniem nr 36 z 4 kwietnia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 71 z 18 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania komisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 14 z 29 listopada 2013 r.)(nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 70 z 18 września 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie zasad i trybu działania Komisji Zakupu Archiwaliów przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych oraz zespołów zakupu archiwaliów przy dyrektorach archiwów państwowych.
Zarządzenie Nr 57 z 24 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu roboczego do wsparcia realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).
Zarządzenie Nr 33 z 23 czerwca 2017 r. uchylające decyzję w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadań dotyczących nadzoru w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).
Zarządzenie Nr 31 z 30 maja 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do wsparcia realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).
Zarządzenie Nr 29 z 18 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 24 z 18 maja 2017 r. w sprawie organizacji udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 23 z 15 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. (nowelizacja do Zarządzenia nr 9 z 31 lipca 2012 r.)(nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 10 z 30 marca 2017 r. w sprawie zasad wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 10 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 9 z 23 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Zarządzenie Nr 3 z 31 stycznia 2017 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Załącznik nr 2 [.doc].

Decyzje

Decyzja Nr 5 z 31 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu roboczego do realizacji zadań dotyczących modułu nadzoru w ramach projektu Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA). (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 33 z 23 czerwca 2017 r.)
Decyzja Nr 1 z 10 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.


Rok 2016

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 22 z 3 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach. (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 21 z 3 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji metodycznych oraz określenia zakresu i trybu ich działania. Załącznik nr 1. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 9 z 30 stycznia 2018 r.) 
Zarządzenie Nr 20 z 27 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 19 z 7 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw realizacji projektu Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA). (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 16 z 31 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 7 z 14 czerwca 2016 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów naukowych w archiwach państwowych. Załącznik nr 1 – wniosek o dofinansowanie projektu [.doc] [.odt], Załącznik nr 2 – sprawozdanie z realizacji projektu [.doc] [.odt]. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 5 z 18 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 4 z 18 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 12 z 1 czerwca 2015 r.) (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 3 z 22 lutego 2016 r. w sprawie systemu teleinformatycznego „NiKA – Nadzór i Kontrola Archiwalna”. Załącznik nr 3 instrukcja postępowania i podręcznik użytkownika.
Zarządzenie Nr 2 z 12 lutego 2016 r. w sprawie trybu ustalania państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych jako jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne. (zmieniona Zarządzeniem nr 83 z 7 listopada 2017 r.)
Zarządzenie Nr 1 z 21 stycznia 2016 r. w sprawie Rady Polityki Naukowej. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 67 z 28 września 2018 r.)

Decyzje

Decyzja Nr 41 z 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji.
Decyzja Nr 38 z 24 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków archiwów państwowych o dofinansowanie projektów naukowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 67 z 28 września 2018 r.)
Decyzja Nr 34 z 22 września 2016 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
Decyzja Nr 33 z 22 września 2016 r. uchylająca decyzję w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
Decyzja Nr 30 z 2 września 2016 r. w sprawie skrócenia kadencji Centralnej Komisji Metodycznej w dotychczasowym składzie oraz ustalenia nowego składu osobowego tej Komisji.
Decyzja Nr 28 z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.


Rok 2015

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 21 z 24 grudnia 2015 r. w sprawie mikrofilmowania i ewidencji mikrofilmów w archiwach państwowych.
Zarządzenie Nr 20 z 27 listopada 2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy określaniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych wydawanych przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.
Zarządzenie Nr 19 z 27 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do występowania w imieniu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach określania instrukcji kancelaryjnych, jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt – w porozumieniu z organami i kierownikami jednostek organizacyjnych.
Zarządzenie Nr 18 z 9 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu dofinansowania projektów naukowych w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenie Nr 7 z 14 czerwca 2016 r. )
Zarządzenie Nr 17 z 2 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 16 z 22 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (znowelizowany Zarządzeniem nr 17 z 2 października 2015 r.)
Zarządzenie Nr 14 z 31 sierpnia 2015 r. w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
Zarządzenie Nr 12 z 1 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Załącznik nr 1 Regulamin organizacyjny Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 9 z 26 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia archiwów państwowych, którym zostaną przekazane akty stanu cywilnego przechowywane w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miasta stołecznego Warszawy.
Zarządzenie Nr 6 z 4 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenia Nr 5 z 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 7 z 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczania i monitorowania realizacji celów Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i podległych archiwów państwowych.
Zarządzanie Nr 2 z 15 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 19 z 23 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Archiwum Głównym Akt Dawnych do wykonywania zadań z zakresu zabezpieczenia zasobu archiwalnego archiwów państwowych.

Decyzje

Decyzja Nr 25 z 13 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw oceny wniosków archiwów państwowych o dofinansowanie projektów naukowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 7 z 14 czerwca 2016 r.)
Decyzja Nr 23 z 9 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oceny wniosków archiwów państwowych o dofinansowanie projektów naukowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 7 z 14 czerwca 2016 r.)
Decyzja Nr 9 z 23 marca 2015 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do spraw wskazówek metodycznych do opracowania materiałów sfragistycznych w zasobie archiwów państwowych.
Decyzja Nr 5 z 13 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady Naukowej projektu badawczego „Losy rosyjskich jeńców wojennych w Polsce 1915-1924”.


Rok 2014

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 19 z 23 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Archiwum Głównym Akt Dawnych do wykonywania zadań z zakresu zabezpieczenia zasobu archiwalnego archiwów państwowych.
Zarządzenie Nr 18 z 17 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie postępowania przy zatwierdzaniu lub wprowadzaniu w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych lub zmian do nich. (nowelizacja do Zarządzenia nr 10 z 25 maja 2011 r.) (nie obowiązuje w związku z Zarządzeniem nr 20 z 27 listopada 2015 r.)
Zarządzenie Nr 17 z 17 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją. (nowelizacja do Zarządzenia nr 1 z 5 stycznia 2011 r.) (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 16 z 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych.
Zarządzenie Nr 9 z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zakresu ustaleń dokonywanych przez dyrektorów archiwów państwowych kończących pracę na stanowisku oraz nowo powołanych, w związku ze zdawaniem i przejmowaniem obowiązków służbowych.
Zarządzenie Nr 8 z 7 kwietnia 2014 r. zmieniające decyzję w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 2 z 12 lutego 2016 r.)

Decyzje

Wytyczne Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 grudnia 2014 r. do sporządzania indeksu analitycznego do akt stanu cywilnego.
Decyzja Nr 58 z 17 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do dokonywania czynności dotyczących porozumienia przy wprowadzaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt lub zmian do nich. (nowelizacja do Decyzji nr 17 z 18 listopada 2011 r.)
Decyzja Nr 39 z 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia i stosowania jednolitych zasad postępowania w sprawach dotyczących uzgadniania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją. (nie obowiązuje)
Decyzja Nr 37 z 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania rekomendacji dla osiągnięcia określonego w Planie działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na 2014 celu nr 2 „Budowanie wiedzy z zakresu postępowania z dokumentacją, w szczególności elektroniczną oraz o zarządzaniu zasobami archiwalnymi w podmiotach publicznych i prywatnych”. (wygasła)
Decyzja Nr 2 z 10 stycznia 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. (nowelizacja do Decyzji nr 3 z 3 czerwca 2011 r.) (wygasła)
Decyzja Nr 1 z 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu do wspierania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. (wygasła)


Rok 2013

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 17 z 6 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w archiwach państwowych. (nowelizacja do Zarządzenia nr 1 z 5 stycznia 2011 r.)
Zarządzenie Nr 14 z 29 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia oraz zakresu i trybu działania komisji archiwalnej oceny dokumentacji w archiwach państwowych. (zmieniona  Zarządzeniem nr 71 z 18 września 2017 r.) (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 11 z 4 listopada 2013 r. w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (zmieniony Zarządzeniami nr: 6 z 4 lutego 2015 r., 16 z 22 czerwca 2015 r., 17 z 2 października 2015 r., 20 z 27 października 2016 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 7 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 10 z 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją. (nowelizacja do Zarządzenia nr 1 z 5 stycznia 2011 r.) (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 8 z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu działania Komisji Zakupu Archiwaliów przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych oraz zespołów zakupu archiwaliów przy dyrektorach archiwów państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 70 z 18 września 2017 r.)

Decyzje

Decyzja Nr 61 z 11 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących sporządzania indeksów.
Decyzja Nr 59 z 11 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej. (nie obowiązuje na podstawie Decyzji nr 28 z 2 września 2016 r.)
Decyzja Nr 58 z 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania standardu opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Decyzji nr 34 z 22 września 2016 r.)
Norma opisu materiałów archiwalnych w archiwach państwowych NOMA (wersja 0.1)
Decyzja Nr 57 z 10 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Decyzji nr 33 z  22 września 2016 r.)
Decyzja Nr 22 z 18 września 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do dokonywania czynności dotyczących porozumienia przy wprowadzaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt lub zmian do nich. (nowelizacja do Decyzji nr 17 z 18 listopada 2011 r.)
Decyzja Nr 15 z 29 maja 2013 r. w sprawie powołania i zadań zespołu redakcyjnego do przygotowania polskiej wersji „Międzynarodowego słownika sfragistycznego”.
Decyzja Nr 6 z 28 marca 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. (nowelizacja do Decyzji nr 3 z 3 czerwca 2011 r.) (nie obowiązuje)


Rok 2012

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 18 z 21 grudnia 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w archiwach państwowych. Załącznik nr 1 Instrukcja kancelaryjna, załącznik nr 2 JRWA, załącznik nr 3 Instrukcja archiwalna.
Zarządzenie Nr 17 z 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją. (nowelizacja do Zarządzenia nr 1 z 5 stycznia 2011 r.) (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 16 z 10 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad współpracy archiwów państwowych z archiwami podmiotów ze sfery ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 39 z 26 kwietnia 2018 r.) (nie obowiązuje)
Zarządzenie Nr 15 z 31 października 2012 r. w sprawie wypożyczania materiałów archiwalnych do celów wystawienniczych. Załącznik nr 1 Warunki ekspozycji i transportu wypożyczonych materiałów archiwalnych; załącznik nr 2 Kwestionariusz dotyczący warunków wystawienniczych i konserwatorskich w miejscu ekspozycji; załącznik nr 3 Umowa wypożyczenia materiałów archiwalnych; załącznik nr 4 Protokół zdawczo-odbiorczy; załącznik nr 5 Dokumentacja stanu zachowania wypożyczanych materiałów archiwalnych; załącznik nr 6 Wykaz materiałów archiwalnych wypożyczanych z zasobu archiwalnego na wystawę; załącznik nr 7 Opis ustaleń warunków transportu, sposobu zabezpieczenia i ekspozycji materiałów oraz środków ochrony niezbędnych w odniesieniu do wypożyczanych materiałów archiwalnych).
Zarządzenie Nr 9 z 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej i Oceny Dokumentacji. (zmieniona  Zarządzenie Nr 23 z 15 maja 2017 r. ) (nie obowiązuje)

Decyzje

Decyzja Nr 23 z 21 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do dokonywania czynności dotyczących porozumienia przy wprowadzaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt lub zmian do nich. (nowelizacja do Decyzji nr 17 z 18 listopada 2011 r.) (nie obowiązuje)
Decyzja Nr 18 z 1 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. (wygasła) (nie obowiązuje)
Analiza wskazówek metodycznych (rok 2013)
Decyzja Nr 16 z 4 lipca 2012 r.
 w sprawie powołania zespołu naukowego do spraw analizy i kierunków nowelizacji wskazówek metodycznych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. (wygasła)
Decyzja nr 6 z 17 lutego 2012 r. zmieniająca decyzję w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.)


Rok 2011

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 10 z 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie postępowania przy zatwierdzaniu lub wprowadzaniu w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych lub zmian do nich. (zmieniony  Zarządzeniem nr 18 z 17 listopada 2014 r.) (nie obowiązuje w związku z Zarządzeniem nr 20 z 27 listopada 2015 r.)
Zarządzenie Nr 3 z 31 stycznia 2011 r.  w sprawie postępowania przy zatwierdzeniu lub wprowadzeniu w porozumieniu przepisów kancelaryjnych i archiwalnych lub zmian do nich. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 20 z 27 listopada 2015 r.)
Zarządzenie Nr 1 z 5 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do zatwierdzania instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją. (zmieniony Zarządzeniami nr: 17 z 21 grudnia 2012 r., 10 z 18 września 2013 r., 17 z 6 grudnia 2013 r., 17 z 17 listopada 2014 r.) (nie obowiązuje)

Decyzje

Decyzja Nr 17 z 18 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do dokonywania czynności dotyczących porozumienia przy wprowadzaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt lub zmian do nich. (zmieniona Decyzjami nr: 23 z 21 grudnia 2012 r., 22 z 18 września 2013 r., 58 z 17 listopada 2014 r.) (nie obowiązuje)
Decyzja Nr 12 z 19 września 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. (nowelizacja do Decyzji nr 3 z 3 czerwca 2011 r.) (wygasła)
Decyzja Nr 9 z 3 sierpnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w sprawach z zakresu ustalania jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne. (nowelizacja do Decyzji nr 4 z 3 czerwca 2011 r.) (wygasła)
Decyzja Nr 4 z 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i NDAP w sprawach z zakresu ustalania jednostek organizacyjnych, w których powstają materiały archiwalne. (zmieniona  Decyzją nr 9 z 3 sierpnia 2011 r.) (wygasła)
Decyzja Nr 3 z 3 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do wspierania archiwów państwowych i NDAP w sprawach z zakresu opracowywania i opiniowania projektów przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. (zmieniona Decyzjami nr: 12 z 19 września 2011 r., 6 z 28 marca 2013 r., 2 z 10 stycznia 2014 r.) (wygasła)


Rok 2010

Decyzje

Decyzja Nr 9 z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie składu osobowego Kolegium przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. (wygasła)
Decyzja Nr 4 z 4 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyjazdów zagranicznych. (nie obowiązuje na podstawie Decyzji nr 3 z 30 stycznia 2013 r.)
Decyzja Nr 3 z 4 lutego 2010 r. w sprawie rozmieszczenia materiałów archiwalnych stanowiących zbiór Centralny Rejestr Metryczek Wydanych Dokumentów Tożsamości od 1952 r. do 1997 r.
Decyzja Nr 2 z 1 lutego 2010 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania materiałów do projektu aktu wykonawczego wydanego na podstawie upoważnienia z projektowanego art. 6 ust. 2 b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (wygasła)
Decyzja Nr 1 z 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu do monitorowania pilotażowego wdrożenia elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku i w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. (wygasła)


Rok 2009

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 9 z 30 grudnia 2009 r. w sprawie brakowania dokumentacji z zasobu własnego archiwów państwowych. Formularze: Zatwierdzenie dokonanego wartościowania dokumentacji, Spis dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 3 z 31 stycznia 2017 r.)
Zarządzenie Nr 8 z 22 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących zasad postępowania z zespołami rozbitymi, przechowywanymi w archiwach państwowych. Wzory pism: Wniosek o scalenie zespołu rozbitego, Wniosek o scalenie materiałów archiwalnych poza ewidencją.
Zarządzenie Nr 4 z 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego statutu oraz zmianą nazwy Archiwum Dokumentacji Mechanicznej.
Zarządzenie Nr 1 z 24 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania zespołów archiwalnych prokuratur, wytworzonych od XIX do XXI wieku, przechowywanych w archiwach państwowych.

Decyzje

Decyzja Nr 27 z 23 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu założeń projektu ustawy o postępowaniu z dokumentacją oraz działalności i organizacji archiwów. (wygasła)
Decyzja Nr 16 z 15 maja 2009 r. w sprawie zakresu obowiązków Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Decyzji nr 48 z 13 kwietnia 2011 r.)
Decyzja Nr 6 z 6 lutego 2009 r. w sprawie składu osobowego Kolegium przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych na rok 2009. (wygasła)


Rok 2008

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 7 z 17 lipca 2008 r. uchylające zarządzenie w sprawie upoważnienia dyrektorów archiwów państwowych do wydawania zezwoleń na niszczenie niektórych akt wybrakowanych z własnego zasobu.
Zarządzenie Nr 4 z 14 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania zespołów archiwalnych sądów, wytworzonych od XIX do XXI wieku, przechowywanych w archiwach państwowych.

Decyzje

Decyzja Nr 27 z 23 września 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu naukowego pod nazwą „Informatyka i archiwa”. (nowelizacja do Decyzji nr 6 z 7 lutego 2008 r.) (wygasła)
Decyzja Nr 24 z 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w archiwach państwowych bazy danych System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 6.2.(nowelizacja do Decyzji nr 11 z 6 marca 2007 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 4 z 30 stycznia 2014 r.)
Decyzja Nr 13 z 31 marca 2008 r. zmieniająca decyzję w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.)
Decyzja Nr 6 z 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania zespołu naukowego pod nazwą „Informatyka i archiwa”. (zmieniona Decyzją nr 27 z 23 września 2008 r.) (wygasła)


Rok 2007

Zarządzenia

Zarządzenie Nr  8 z 30  listopada 2007 r. w sprawie zasad opracowania i terminu składania rocznego sprawozdania opisowego z działalności archiwum państwowego oraz przedkładania cząstkowych sprawozdań statystycznych. Załącznik Wskazówki do sporządzania rocznego sprawozdania opisowego (zmienione Zarządzeniem nr 17 z 31 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie Nr 7 z 13 lipca 2007 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do opracowania, przygotowania i wdrożenia w archiwach państwowych Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej. (wygasło)

Decyzje

Decyzja Nr 12 z 9 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów ulotnych w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 12 z 30 stycznia 2018 r.)
Decyzja Nr 11 z 6 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w archiwach państwowych bazy danych System Ewidencji Zasobu Archiwalnego SEZAM 6.2. (zmieniona Decyzją nr 24 z 15 września 2008 r.) (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 4 z 30 stycznia 2014 r.)
Decyzja Nr 10 z 6 marca 2007 r. zmieniająca decyzję w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.)
Decyzja Nr 1 z 10 stycznia 2007 r.  w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania akt stanu prawnego nieruchomości przechowywanych w archiwach państwowych.


Rok 2006

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 3 z 24 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie archiwalnego opracowania zasobu fotografii.
Zarządzenie Nr 1 z 1 marca 2006 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji archiwalnej oceny dokumentacji oraz zakresu i trybu ich działania. (nie obowiązuje)

Decyzje

Decyzja Nr 26 z 21 grudnia 2006 r. w sprawie ewidencji dokumentacji niearchiwalnej w archiwach państwowych.
Decyzja Nr 23 z 20 listopada 2006 r. w sprawie powołania zespołu naukowego do przygotowania wskazówek metodycznych pomocnych przy opracowaniu akt wytworzonych w okresie funkcjonowania kancelarii austriackiej.
Decyzja nr 16 z 25 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych. (nowelizacja do Decyzji nr 8 z 24 kwietnia 2006 r.)
Decyzja Nr 8 z 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych. (zmieniona Decyzją nr 16 z 25 lipca 2006 r.)
Decyzja Nr 6 z 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej. (nie obowiązuje na podstawie Decyzji nr 28 z 2 września 2016 r.)
Decyzja Nr 4 z 1 marca 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji oraz określenia zakresu i trybu ich działania. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 14 z 29 listopada 2013 r.)
Decyzja Nr 2 z 8 lutego 2006 r. w sprawie utworzenia w archiwach państwowych komisji metodycznych oraz określenia zakresu i trybu ich działania. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 21 z 3 listopada 2016 r.)


Rok 2005

Decyzje

Decyzja nr 25 z 30 grudnia 2005 r. w sprawie standardów sporządzania cyfrowych kopii materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
Decyzja nr 22 z 10 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Wskazówek metodycznych w sprawie ustalania nazw i granic chronologicznych zespołów archiwalnych sądów, wytworzonych od XIX do XXI w., przechowywanych w archiwach państwowych.
Decyzja nr 20 z 27 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia Wskazówek metodycznych w sprawie ustalania nazw i granic chronologicznych zespołów archiwalnych prokuratur, wytworzonych od XIX do XXI w.
Decyzja nr 17 z 30 września 2005 r. zmieniająca decyzję w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.)
Decyzja nr 5 z 16 marca 2005 r. w sprawie powołania zespołu naukowego pod nazwą „Informatyka i archiwa”. (wygasła)


Rok 2004

Decyzje

Decyzja nr 12 z 31 marca 2004 w sprawie powołania zespołu naukowego do spraw opracowania dokumentacji fotograficznej. (wygasła)
Decyzja nr 3 z 30 stycznia 2004 roku w sprawie ewidencji zasobu archiwalnego w archiwach państwowych (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.)


Rok 2003

Zarządzenia

Zarządzenie nr 6 z 18 grudnia 2003 w sprawie praw i zakresu obowiązków Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. (nie obowiązuje)
Zarządzenie nr 5 z 17 grudnia 2003 r. w sprawie uszczegółowienia niektórych zasad opracowania sprawozdań opisowych i statystycznych z działalności archiwów państwowych.


Rok 2002

Zarządzenia

Zarządzenie nr 2 z 11 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia kadencji i składu Centralnej komisji Metodycznej. (nie obowiązuje)

Decyzje

Decyzja nr 20 z 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 13 z 30 stycznia 2018 r.)
Decyzja nr 18 z 30 października 2002 r. w sprawie gromadzenia, przechowywania i aktualizacji ewidencji zasobu archiwów państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 11 z 4 listopada 2013 r.)
Decyzja nr 11 z 23 października 2002 r. w sprawie porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji kartograficznej w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 11 z 30 stycznia 2018 r.)
Decyzja nr 5 z 21 czerwca 2002 r. w sprawie przeprowadzenia w archiwach państwowych lustracji stanu zasobu.
Decyzja nr 4 z 21 czerwca 2002 r. w sprawie znakowania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych.
Decyzja nr 3 z 12 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia w archiwach państwowych instrukcji w sprawie oceny wartości archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej.
Decyzja nr 1 z 27 maja 2002 r. w sprawie zasad i sposobu ustalania przez archiwa państwowe państwowych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, w których tworzy się archiwa zakładowe. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 2 z 12 lutego 2016 r.)


Rok 2000

Zarządzenia

Zarządzenie nr 9 z 12 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych.
Pismo Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 6 czerwca 2000 r. w sprawie zaleceń dotyczących opracowania informatora o zasobie archiwum państwowego.
Zarządzenie nr 5 z 8 maja 2000 r. w sprawie przeglądu ewidencji zasobu nieopracowanego w archiwach państwowych.


lata 90.

Zarządzenie nr 4 z 2 sierpnia 1999 roku w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego.
Zarządzenie nr 20 z 15 lipca 1998 r. w sprawie zasad opracowywania akt notarialnych w archiwach państwowych
Pismo okólne nr 3 z 24 października 1994 r. w sprawie oceny dokumentacji przejętej z b. archiwów komitetów wojewódzkich PZPR.
Pismo okólne nr 1 z 29 kwietnia 1992 r. w sprawie postępowania z dokumentacją przejętą z b. archiwów komitetów wojewódzkich Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KW PZPR).


lata 80.

Pismo okólne nr 1 z 29 kwietnia 1992 r.
Pismo okólne nr 1 z 25 stycznia 1988 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących opracowywania w archiwach państwowych akt z wyborów do Sejmu PRL i rad narodowych.
Pismo okólne nr 1 z 12 października 1985 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących oceny i porządkowania akt osobowych okresu Polski Ludowej. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia nr 16 z 10 listopada 2014 r.)
Pismo
Pismo okólne nr 4 z 22 grudnia 1984 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych do opracowania akt miejskich z okresu „księgi wpisów”.
Pismo okólne nr 3 z 14 grudnia 1984 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi terenowych organów władzy i administracji państwowej stopni: miejskiego (miast nie stanowiących powiatów), osiedlowego oraz dzielnicowego z lat 1950-1973, 1954-1972, 1951-1973(1975).
Pismo okólne nr 2 z 28 maja 1984 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych do sporządzania inwentarzy archiwalnych zespołów (zbiorów) akt wytworzonych w okresie kancelarii akt spraw (XIX-XX w.). (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 8 z 30 stycznia 2018 r.)
Pismo okólne nr 1 z 14 czerwca 1983 r. Wskazówki metodyczne do opracowywania archiwów podworskich.
Pismo okólne nr 4 z 12 czerwca 1982 r. Wskazówki metodyczne do opracowania przewodnika po zasobie archiwum.
Pismo okólne nr 7 z 9 grudnia 1981 r. w sprawie wytycznych dotyczących opracowania dokumentów pergaminowych i papierowych przechowywanych w archiwach państwowych.
Pismo okólne nr 5 z 9 września 1981 r. w sprawie opracowania akt terenowych organów władzy i administracji państwowej stopni: wojewódzkiego, powiatowego i gromadzkiego z lat 1950-1973; 1950-1975; 1954-1972.
Pismo okólne nr 4 z 29 czerwca 1981 r. w sprawie wskazówek metodycznych do oceny wartości archiwalnej materiałów powstających w jednostkach organizacyjnych publikujących wydawnictwa zwarte.


lata 70.

Pismo okólne nr 16 z 14 sierpnia 1974 r. w sprawie zasad kwalifikowania zespołów archiwalnych i ich inwentarzy do ponownego opracowania w archiwach państwowych.
Zarządzenie nr 18 z 1 sierpnia 1974 r. dotyczące zasad opracowania przewodnika po zespole (zbiorze) archiwalnym.
Zarządzenie nr 3 z 26 stycznia 1974 r. w sprawie sporządzania indeksów do inwentarzy archiwalnych.
Wytyczne z 23 marca 1973 r. w sprawie opracowywania kart dokumentacyjnych. Uzupełnienie do wytycznych z maja 1974 r.
Zarządzenie nr 27 z 10 sierpnia 1972 r. w sprawie opracowywania nagrań w archiwach państwowych.
Pismo okólne nr 6 z 29 lipca 1971 r. w sprawie postępowania z materiałami filatelistycznymi.
Zarządzenie nr 9 z 27 marca 1970 r. w sprawie postępowania z tajnymi materiałami archiwalnymi przejętymi do zasobu archiwów państwowych.
Zarządzenie nr 6 z 11 lutego 1970 r. w sprawie postępowania z aktami władz administracji państwowej I i II instancji oraz aktami organów samorządu terytorialnego.


lata 50. i 60.

Zarządzenie nr 9 z 16 marca 1968 r. w sprawie zasad formułowania tytułów zespołów (zbiorów) archiwalnych, których twórcy nosili nazwy obcojęzyczne.
Zarządzenie nr 18 z 12 lipca 1967 r. w sprawie postępowania z aktami zespołów otwartych.
Zarządzenie nr 13 z 2 lipca 1966 r. Instrukcja w sprawie przejmowania i opracowania archiwalnego dokumentacji projektowej przez archiwa państwowe. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 9 z 12 lipca 2000 r.)
Pismo z 22 maja 1961 r. w sprawie inwentaryzacji pieczęci.
Zarządzenie nr 8 z 12 maja 1961 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do opracowywania zbiorów pieczęci przechowywanych w archiwach państwowych.
Zarządzenie nr 7 z 14 kwietnia 1961 r. w sprawie postępowania z aktami władz administracji państwowej I i II instancji oraz aktami organów samorządu terytorialnego. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 6 z 11 lutego 1970 r.)
Pismo okólne nr 3 z 28 lutego 1961 r. w sprawie sporządzania sumariuszy i indeksów dla zespołów i zbiorów archiwalnych.
Zarządzenie nr 17a z 28 lipca 1960 r. w sprawie ewidencji materiałów archiwalnych przechowywanych poza archiwami państwowymi.
Zarządzenie nr 6 z 19 marca 1960 r. (uzupełnione pismem z 30 lipca 1960 r.). Wytyczne w sprawie sporządzania inwentarzy książkowych dla zespołów (zbiorów) przechowywanych w archiwach państwowych. (nie obowiązuje na podstawie Zarządzenia Nr 8 z 30 stycznia 2018 r.)
Zarządzenie nr 4 z 7 marca 1960 r. w sprawie oceny wartości archiwalnej akt prezydiów gromadzkich rad narodowych.
Pismo z 20 marca 1954 r. w sprawie porządkowania i brakowania akt prowadzonych systemem austriackim.
Instrukcja z 11 lutego 1954 r.w sprawie porządkowania archiwaliów bankowych.