Odznaczenia

Odznaka „Za Zasługi Dla Archiwistyki” jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadana:

  1. pracownikom archiwów za wieloletnią, nienaganną pracę lub osiągnięcia w archiwistyce i pokrewnych dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych, mających znaczenie dla rozwoju archiwów,
  2. innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju archiwistyki.

Odznaczenia

Odznakę nadaje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora właściwego AP.
Odznaka została ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 22 marca 1978 r.
Do końca 2018 r. uhonorowanych nią zostało 1722 osoby.