Centralna Komisja Metodyczna

Organ opiniodawczy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach opracowania, doskonalenia i wdrażania naukowych metod, mających zastosowanie w działalności archiwów państwowych.

Zakres działania Komisji reguluje Decyzja nr 28 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Metodycznej.

Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2018-2020

Członków Komisji powołuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w drodze zarządzenia. Obecna Komisja została powołana na lata 2018-2020 zarządzeniem nr 75 z 26 października 2018 r. w sprawie ustalenia kadencji i składu osobowego Centralnej Komisji Metodycznej.

Skład:

1) Hanna Staszewska – przewodnicząca,
2)Robert Górski (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – sekretarz,
3) Ewa Dubaj (Archiwum Państwowe w Częstochowie),
4) Marcin Kapała (Archiwum Państwowe w Lesznie),
5) Aleksander Korolewicz (Archiwum Narodowe w Krakowie),
6) Małgorzata Król (Archiwum Akt Nowych),
7) Dariusz Magier (Archiwum Państwowe w Siedlcach),
8) Zbigniew Marek (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
9) Monika Płuciennik (Archiwum Państwowe w Gdańsku),
10) Magdalena Sadza (Archiwum Państwowe w Warszawie),
11) Aleksandra Starczewska-Wojnar (Archiwum Państwowe w Opolu),
12) Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie).

Plan pracy zobacz/pobierz (plik pdf, 254 KB)

 

Protokoły posiedzeń (do pobrania)

1. z 7 listopada 2018 r. (PDF, 447 KB); załączniki: nr 1 (PDF, 626 KB), nr 2 (PDF, 254 KB)


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2016-2018


Kadencja Centralnej Komisji Metodycznej w latach 2013-2016