Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Centralna Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji (CKAOD) jest organem doradczym i opiniodawczym Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawach dotyczących kształtowania narodowego zasobu archiwalnego oraz gromadzenia materiałów archiwalnych.


Kadencja CKAOD w latach 2018-2020

 

Program działania CKAOD kadencji 2018-2020

Podstawy prawne działania Komisji:

Zarządzenie Nr 35 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania oraz zakresu i trybu działania Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

Skład Komisji w kadencji 2018-2020:

Zarządzenie Nr 41 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania członków Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji

 1. Maciej Parzniewski (Narodowe Archiwum Cyfrowe) – przewodniczący;
 2. Grzegorz Zabielski (Urząd Miasta Lublin) – wiceprzewodniczący;
 3. Anna Jastrzębska – Pawlak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) –sekretarz;
 4. Sergiusz Czarnota (Archiwum Państwowe we Częstochowie);
 5. Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie);
 6. Katarzyna Jaskółka – Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie);
 7. Łukasz Kozłowski (Archiwum Państwowe w Szczecinie);
 8. Katarzyna Piechowska (Archiwum Państwowe w Warszawie);
 9. Anna Smorąg (Archiwum Państwowe w Kielcach);
 10. Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku)

Zadania Komisji:

 • inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie opracowania i doskonalenia zasad kształtowania narodowego zasobu archiwalnego, w tym w zakresie nadzoru nad narodowym zasobem archiwalnym;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych kryteriów:
  • archiwalnej oceny dokumentacji,
  • ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do państwowego zasobu archiwalnego,
  • ustalania materiałów archiwalnych wchodzących do niepaństwowego zasobu archiwalnego,
  • selekcji wytwórców materiałów archiwalnych;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków i opinii w zakresie wartościowania dokumentacji znajdującej się w:
  • archiwach państwowych, w tym wspieranie w szczególnie uzasadnionych przypadkach archiwów państwowych w procesie brakowania dokumentacji z zasobu własnego,
  • w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych,
  • w organach i jednostkach organizacyjnych ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego;
 • opracowywanie i przedstawianie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wniosków, opinii i analiz w zakresie gromadzenia materiałów archiwalnych;
 • rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw z zakresu działania Komisji wniesionych do Komisji

Posiedzenia Komisji:

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 24 maja 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 26 czerwca 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 27 września 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 8 listopada 2018 r.

Protokół Posiedzenia Komisji w dniach 4-5 grudnia 2018

Protokół Posiedzenia Komisji z dnia 5 lutego 2019 r.

Protokol Posiedzenia Komisji w dniu 5 marca 2019 r

 

Rejestr uchwał Komisji:

Sprawozdania z prac Komisji:


Kadencja CKAOD w latach 2016-2020 


Kadencja CKAOD w latach 2012-2016  


Kadencja CKAOD w latach 2007-2011