Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony

Dobiegł końca kolejny etap konserwacji średniowiecznych archiwaliów kościelnych odnalezionych 3 lata temu w archikatedrze gnieźnieńskiej. Dotację na ten cel przyznano w tegorocznej edycji konkursu NDAP „Wspieranie działań archiwalnych”

Pracami zostało objętych 155 zidentyfikowanych archiwaliów sądowych Konsystorza Generalnego Gnieźnieńskiego z okresu od końca XIV wieku do lat trzydziestych XVI wieku. Pierwszy fragment, składający się z 345 jednostek archiwalnych, poddano konserwacji w roku ubiegłym. W sumie uratowano pięćset spośród około dwóch tysięcy odnalezionych dokumentów obrazujących działalność średniowiecznych sądów kościelnych. Znajdują się wśród nich m.in. wezwania sądowe, zeznania świadków, dokumenty sporządzane przez strony sporów, pochodzące z rzadkich dzieł prawniczych fragmenty inkunabułów, jak również najstarszy znany fragment kościelnej księgi sądowej z Polski z 1399 roku, a nawet inwentarz relikwii z kaplicy królewskiej katedry na Wawelu.

Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony

Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony
Przed i po konserwacji. Testes pro parte magnificae domine Dorothee Hinczyna et contra nobiles Samsonum et Johannem pueros olim Derslai de Zarky et Barbaram matrem ac tutorem ipsorum A Cons H sygn. 416 (datacja: 1481, 16 XI)

 

Materiały przetrwały do naszych czasów, ponieważ użyto ich jako wypełniacza do tzw. pach sklepiennych nad północną nawą katedry. Wydobyto je w 1960 roku podczas prac budowlanych, wtedy jednak zostały odłożone i zapomniane. W 2015 roku archiwalia odkryli ponownie uczestnicy prowadzonego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w porozumieniu z Archiwum Archidiecezjalnym projektu inwentaryzacji starych druków.

Nad konserwacją dokumentów pracowała konserwator zabytków z papieru i skóry p. Marzena Szczerkowska z Gniezna. Projekt realizowany był w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony
Konserwator Marzena Szczerkowska przy pracy.

 

– Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie od lat stara się o pozyskiwanie środków na konserwację cennych skarbów słowa ze swego zasobu – mówi ks. dr Michał Sołomieniuk – dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. – Pierwszym ze sposobów jest akcja Mecenat Skarbów Słowa, otwarta na osoby prywatne, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa. Drugim sposobem są konkursy ministerialne oraz te, które prowadzi bezpośrednio Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Cieszę się, że w konkursie „Wspieranie działań archiwalnych” udało nam się uzyskać  środki na ratowanie unikatowych dokumentów konsystorskich. Dzięki projektowi do obiegu naukowego trafi 155 niezwykle cennych, dotąd nieznanych jednostek archiwalnych.