Przykładowe instrukcje kancelaryjne i archiwalne

W Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego przygotowane zostały przykładowe instrukcje kancelaryjne oraz instrukcje w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Naszym zamiarem jest upowszechnienie ich w poszczególnych podmiotach publicznych w celu usprawnienia procesu ich opracowywania.

Wyżej wymienione instrukcje stanowią przykładowe rozwiązania dla podmiotów, w których jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw obowiązuje:
1) system tradycyjny,
2) system EZD,
3) system tradycyjny wspomagany przez system teleinformatyczny spełniający wymagania jak dla systemu EZD.