Bezpieczne udostępnianie archiwaliów – znaczki do Czytelni

Zapraszamy do pobrania i wykorzystania znaków informacji wizualnej do czytelni i pracowni naukowej.
  • Znaki informacyjne dla użytkowników pracowni naukowych i czytelni  (doc)
  • Znaki do zawieszek przy kluczach do szafek skrytkowych dla użytkowników:      fot.1 (jpg)        fot.2 (jpg)