Przechowywanie i ochrona archiwaliów

Najważniejsze zagrożenia dla zasobu archiwalnego stanowią:

  • naturalny proces starzenia się różnych rodzajów nośników materiałów archiwalnych,
  • klęski żywiołowe,
  • niewłaściwy sposób przechowywania materiałów archiwalnych,
  • niewłaściwe środowisko (warunki klimatyczne – temperatura, wilgotność, natężenie światła, zanieczyszczenia powietrza itd.), w którym jest przechowywany materiał archiwalny,
  • niewłaściwy sposób obchodzenia się z materiałami archiwalnymi.

Ochrona zasobu – w pojęciu tym mieszczą się wszelkie zagadnienia związane z zarządzaniem zasobem i jego finansowaniem, w tym kwestie miejsca i sposobu przechowywania zasobu, zatrudnienia odpowiedniej ilości personelu, polityki i planowania, technik i metod stosowanych w przechowywaniu i konserwacji materiałów archiwalnych, a także zawartych w nich informacji.

Ochrona zasobu i opieka nad nim to obowiązek dyrektora i wszystkich pracowników archiwum.

Potrzeby w zakresie ochrony zasobu zależą od specyfiki danego archiwum oraz warunków udostępniania jego materiałów. Jednakże każde archiwum jest zobowiązane do utrzymywania zasobu w dobrym stanie oraz do bezpiecznego udostępniania swoich materiałów, tak by nie narażać zasobu na zniszczenie.

W celu ochrony zasobu powinien on być poddawany konserwacji:


Bezpieczne udostępnianie archiwaliów – znaczki do Czytelni


Dla zainteresowanych

Warto zapoznać się z broszurą – Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, wybór i oprac. Marek Borowski, Anna Czajka, Anna Michaś; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2006 (publikacja do pobrania)

Warto zapoznać się z periodykiem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych „Archeion”. Tom CVIII „Konserwacja” koncentruje się na tematyce konserwatorskiej, w ujęciu zabezpieczania i ochrony całych zasobów archiwalnych.


Atlas zniszczeń


Jak zabezpieczyć bibliotekę i archiwum domowe

Dokumenty rodzinne i książki w Twoim domu: 10 najczęściej zadawanych pytań