Pracownie konserwacji masowej w archiwach państwowych

W sieci archiwów państwowych działają 4 pracownie masowej konserwacji archiwaliów w:

Pracownie zostały utworzone w ramach i Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny Papier” w 2007 r. Po zakończeniu programu w 2008 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zdecydował o utrzymaniu pracowni w sieci archiwów.

Głównym zadaniem PMKA jest:

  • odkwaszanie na masową skalę XIX i XX-wiecznych dokumentów, które w wyniku niekorzystnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych uległy zakwaszeniu.

W 2012 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych uregulował zasady współpracy archiwów państwowych z czterema pracowniami konserwacji masowej działającymi w sieci archiwów, przypisując do każdej z nich wskazane archiwa.

Schemat przypisania archiwów państwowych do poszczególnych pracowni konserwatorskich:

  • Z Pracowni konserwacji masowej działającej w Archiwum Akt Nowych korzystają: Archiwum Akt Nowych, Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum Państwowe w Lesznie, Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Łodzi, Archiwum Państwowe w Radomiu, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Archiwum Państwowe w Zamościu.
  • Z Pracowni konserwacji masowej działającej w Archiwum Państwowym w Gdańsku korzystają: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Państwowe w Elblągu, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowe w Koszalinie, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Suwałkach, Archiwum Państwowe w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.
  • Z Pracowni konserwacji masowej działającej w Archiwum Państwowym w Katowicach korzystają: Archiwum Państwowe w Częstochowie, Archiwum Państwowe w Katowicach, Archiwum Państwowe w Kielcach, Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Przemyślu oraz Archiwum Państwowe w Rzeszowie.
  • Z Pracowni konserwacji masowej działającej w Archiwum Państwowym w Warszawie korzystają: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Państwowe w Białymstoku, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowe w Płocku, Archiwum Państwowe w Warszawie, Archiwum Państwowe we Wrocławiu oraz Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.