Pracownie konserwacji tradycyjnej w archiwach państwowych

W sieci archiwów państwowych działają pracownie konserwacji tradycyjnej archiwaliów w:

W 2014 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wprowadził zasady organizacji współpracy pomiędzy archiwami wyróżniającymi się pod względem zasobów kompetencyjnych oraz infrastrukturalnych w zakresie właściwej i masowej konserwacji materiałów archiwalnych, a archiwami państwowymi, które dysponują możliwością jedynie ograniczonego zabezpieczania zasobu.

Zakres współpracy

Współpraca pomiędzy pracowniami prowadzącymi, a archiwami im przypisanymi powinna obejmować:

 1. Wizyty w magazynach i pomoc w określeniu najbardziej istotnych problemów oraz priorytetów w dziedzinie profilaktyki konserwatorskiej.
 2. Szkolenia pracowników archiwów w dziedzinie podstaw profilaktyki konserwatorskiej obejmujące rozpoznawanie zniszczeń archiwaliów, zagrożenia dla zasobu, zasady higieny, przenoszenia i przewożenia akt, profilaktyki w pracowni naukowej, doboru opakowań, zasad bezpiecznego eksponowania na wystawach materiałów archiwalnych itd.
 3. Konsultowanie i monitorowanie metod konserwatorskich oraz kwestii dokumentowania prac konserwatorskich, renowatorskich, introligatorskich oraz zabezpieczających.
 4. Monitorowanie prowadzenia dokumentacji prac wykonywanych przy materiałach archiwalnych w pracowniach z Grup I i II. Szkolenia w dziedzinie dokumentowania prac jeżeli to okaże się niezbędne.
 5. Pomoc w doborze opakowań i materiałów do zabezpieczania archiwaliów oraz sprzętów, których stosowanie może mieć wpływ na stan archiwaliów. Pomoc w wyposażeniu pracowni zabezpieczania archiwaliów w podstawowe narzędzia, sprzęty i urządzenia.
 6. Szkolenie i pomoc w dziedzinie przeprowadzania przeglądów stanu zachowania i doboru metod oceny stanu zachowania akt (między innymi przeglądów związanych z planowaną digitalizacją).
 7. Szkolenia pracowników w dziedzinie właściwego odkurzania archiwaliów oraz wykonywania prostych opakowań zabezpieczających, zdejmowania elementów metalowych oraz znakowania akt.
 8. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji stanu zachowania obiektów archiwalnych wypożyczanych w celach wystawienniczych. Przeszkolenie wyznaczonych pracowników w tym zakresie, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 9. Pomoc w przygotowaniu projektów obejmujących prace konserwatorskie – np. projektów digitalizacji lub konserwacji. Przygotowanie specyfikacji, pomoc w doborze wykonawców.
 10. Opinie konserwatorskie niezbędne przy brakowaniu dokumentacji ze względu na zły stan zachowania.

 

Schemat przypisania archiwów państwowych do poszczególnych pracowni konserwatorskich

Do Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów w AGAD przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
 • Archiwum Państwowe w Łodzi
 • NAC

Do pracowni konserwacji Archiwum Akt Nowych przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Białymstoku
 • Archiwum Państwowe w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe w Radomiu
 • NAC

Do pracowni konserwacji Archiwum Narodowego w Krakowie przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Rzeszowie
 • NAC

Do pracowni Archiwum Państwowego w Gdańsku przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Malborku

Do pracowni Archiwum Państwowego w Katowicach przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Opolu
 • Archiwum Państwowe w Częstochowie

Do pracowni Archiwum Państwowego w Lublinie przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Zamościu

Pracownia Archiwum Państwowego w Olsztynie nie ma przypisanego pod opiekę innego archiwum państwowego.

Do pracowni Archiwum Państwowego w Poznaniu przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Lesznie
 • Archiwum Państwowe w Kaliszu

Pracownia Archiwum Państwowego w Suwałkach nie ma przypisanego pod opiekę innego archiwum państwowego.

Do pracowni Archiwum Państwowego w Szczecinie przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
 • Archiwum Państwowe w Koszalinie

Pracownia Archiwum Państwowego w Toruniu – wsparcie dla Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Do pracowni Archiwum Państwowego w Warszawie przypisane zostaje:

 • Archiwum Państwowe Płocku

Pracownia Archiwum Państwowego w Zielonej Górze nie ma przypisanego pod opiekę innego archiwum państwowego.

Systemem współpracy nie zostają objęte archiwa: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Kielcach oraz Archiwum Państwowe we Wrocławiu.