Centralna Biblioteka Archiwistyczna

Biblioteka w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych istnieje od 1952 r. Zgromadzony zbiór publikacji ma charakter wyjątkowy – jest jedynym w Polsce zbiorem literatury fachowej z zakresu polskiej oraz zagranicznej archiwistyki i nauk pokrewnych.

Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, w szczególności z zakresu:

  • archiwistyki, w tym teorii i praktyki archiwalnej – polskiej i zagranicznej
  • rozwoju form kancelaryjnych i zarządzania dokumentacją, w tym dokumentacją elektroniczną
  • archiwoznawstwa polskiego i zagranicznego
  • norm i standardów archiwalnych
  • prawa, w tym prawa archiwalnego i prawa autorskiego
  • popularyzacji archiwów i ich zasobu oraz działalności edukacyjnej
  • historii, nauk pomocniczych historii i edycji źródeł.

Zbiór biblioteczny liczy ponad 22 000 woluminów wydawnictw zwartych oraz ponad 300 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

 

Centralna Biblioteka Archiwistyczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15.

 

Zbiory biblioteczne udostępniane są na miejscu w Bibliotece oraz wypożyczane na zewnątrz. Czytelnicy spoza Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych mogą wypożyczać publikacje za pośrednictwem innych bibliotek.

Od 2018 r. w archiwach państwowych wdrażany jest zintegrowany system biblioteczny KOHA. W katalogu on-line (http://biblioteka.archiwa.gov.pl/) dostępne są, systematycznie uzupełniane, dane o zbiorach zgromadzonych w bibliotekach: Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Narodowego w Krakowie, archiwów państwowych w Częstochowie, Łodzi, Opolu, Przemyślu, Warszawie, Katowicach i jego oddziałach w Bielsku-Białej i Cieszynie oraz Lublinie i jego Oddziale w Chełmie.