Odtworzenie Pamięci Polski

„Reconstitution of the Memory of Poland” to realizowany pod patronatem Rady Europy międzynarodowy program, którego głównym celem jest gromadzenie informacji o źródłach do historii Polski przechowywanych w archiwach zagranicznych.
Program był realizowany pod auspicjami Rady Europy w latach 1998-2004. W kolejnych latach Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych otrzymała wsparcie finansowe na jego realizację ze środków Fundacji Kronenberga, Fundacji Boscha, Towarzystwa Ubezpieczeń Warta oraz przez ponad 10 lat z Fundacji Lanckorońskich z Brzezia.

Realizacja programu

Współpraca Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych z Fundacją Lanckorońskich – najnowsze wyniki badań w zakresie rejestracji poloników w archiwach ukraińskich [pdf, 520 KB]

Odtworzenie Pamięci Polski

Na temat działalności Fundacji Lanckorońskich zobacz: http://fundacjalanckoronskich.org/


Poniżej wymieniono archiwa, w których jest lub był realizowany program RMP.

AUSTRIA

Archiwum Domu Panującego, Dworu i Państwa (Haus-, Hof- und Staatsarchiv)
Archiwum Izby Finansowej i Dworu (Hofkammerarchiv)
Archiwum Finansowe (Finanzarchiv)
Archiwum Wojskowe (Kriegsarchiv)
Powszechne Archiwum Administracji (Allgemeine Verwaltungsarchiv)
Archiwum Parlamentu w Wiedniu (Parlamentsarchiv)
Archiwum Republiki w Wiedniu (Archiv der Republik und Zwischenarchiv)
Archiwum Krajowe w Klagenfurcie (Kärtner Landesarchiv Klagenfurt)
Archiwum Diecezjalne w Wiedniu (Diözesanarchiv Wien)

Widocznym efektem poszukiwań poloników w Austrii jest wydana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych publikacja autorstwa dra Jerzego Gaula „Polonika z lat 1772-1918 w centralnych archiwach w Wiedniu”.

AZERBEJDŻAN

Państwowe Archiwum Historyczne Republiki Azerbejdżańskiej w Baku (Gosudarstwiennyj istoriczeskij archiw Azierbajdżanskoj Republiki)

BIAŁORUŚ

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku (Nacyjanalny histaryczny archiu Bełarusi)
Archiwum Narodowe Republiki Białoruś w Mińsku (Nacionalnyj Archiw Republiki Biełaruś)
Rejonowe Archiwum Państwowe w Mołodecznie (Zonalnyj Gosudarstwiennyj Archiw gorod Mołodeczno)

Wytypowano zespoły archiwalne do rejestracji w następujących archiwach:
Narodowe Historyczne Archiwum Białorusi w Grodnie
Państwowe Archiwum Obwodu Grodzieńskiego w Grodnie

CZECHY

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Ministerstvo zahraničních věcí Archivně-dokumentační odbor archiv)
Archiwum Literatury (Literární archiv Památníku Národního Písemnictví)
Archiwum Akademii Nauk (Archiv Akademie věd)
Główne Archiwum Wojskowe (Vojenský ústřední archiv)
Archiwum Narodowe (Národní archiv)
Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Pradze (Státní oblastní archiv v Praze)
Archiwum Instytutu Masaryka (Masarykův ústav Akademie věd ČR Archiv Ústavu TGM)

Kwerendy były prowadzone w oparciu o pomoce udostępnione przez czeskich archiwistów:
W Archiwum Narodowym – spisy poloników Retroinformace (nr 10 z 1995 r. i nr 12 z 1996 r.)
W Archiwum Literatury – Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze, oprac. Jan Linka a Miloš Sládek, Praha 2003.

FRANCJA

Rejestracja poloników we Francji odbyła się na podstawie porozumień bilateralnych. W wyniku wzajemnej współpracy opracowane zostały informatory – o frankonikach przechowywanych w archiwach polskich (2002 r.) i o polonikach w archiwach francuskich (2003 r.).
Strona francuska wydała przewodnik „Les surces de l’Histoire de la Pologne et des Polonais dans les Archives Francaises”, który zawiera wyniki kwerendy przeprowadzone w państwowych archiwach francuskich. Przewodnik obejmuje zbiory:
Centra historique des Archives Nationales – Paris (Archiwum Narodowe – Centrum Historyczne w Paryżu)
Centre des Archives contemporaines – Fontainebleau (Archiwum Narodowe – Oddział Akt Nowych
Centre des Archives d’Outre-Mer – Aix-en-Provence (Archiwum Narodowe – Oddział Posiadłości Zamorskich).
Centre des Archives Du Monde du Travail – Roubaix (Archiwum Narodowe – Oddział Akt Gospodarczych).
Archives des Affaires Etrangeres, de la Defense et des Finances (Archiwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Finansów).
Archives Departamentales (archiwa departamentów) – 97 archiwów
Archives communales (archiwa miejskie)
Zespoły opisane w przewodniku nie zostały wprowadzone do bazy.

LITWA

Wytypowano zespoły archiwalne do rejestracji w następujących archiwach:
Litewskie Centralne Archiwum Państwowe,
Litewskie Państwowe Archiwum Historycznym

MOŁDAWIA

Archiwum Narodowe Republiki Mołdowy w Kiszyniowie (Arhiva Nationala al Republicii Moldova)

NIEMCY

Oddział Archiwum Federalnego w Berlinie (Bundesarchiv Berlin Lichterfelde)
Tajne Archiwum Pruskich Dóbr Kultury (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin Dahlem)
Archiwum Wojskowe (Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg)
Archiwum Polityczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych. (Politisches Archiv des Auswärtigen Amt)
Archiwum Partii i Organizacji Społecznych (Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganizationnen der DDR Bundesarchiv)
Wydział Archiwum Filmowego (Bundesarchiv-Abteilung Filmarchiv)
Archiwum Federalne w Koblencji (Bundesarchiv Koblenz)
Saskie Główne Archiwum Państwowe w Dreźnie (Sächsisches Hauptstaatsarchiv)
Północnonadreńsko-Westfalskie Archiwum Krajowe (Münster Nordhein-Westfalisches Staatsarchiv Münster)
Główne Archiwum Państwowe w Düsseldorfie (Nordrhein–Westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf)

Wytypowano zespoły archiwalne do rejestracji:
Dolnosaksońskie Główne Archiwum Krajowe w Hanowerze

ROSJA

Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych w Moskwie (Rossijskij gosudarstwiennyj archiw driewnich aktow)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Historyczne w Sankt Petersburgu (Rossijskij gosudarstwiennyj istoriczeskij archiw)
Rosyjskie Państwowe Wojskowe Archiwum Historyczne w Moskwie (Rossijskij gosudarstwiennyj wojenno-istoriczeskij archiw)
Rosyjskie Państwowe Archiwum Marynarki Wojennej w Sankt Petersburgu (Rossijskij gosudarstwiennyj archiw Wojenno-Morskogo Fłota)
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Sankt Petersburga (Centralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw S. Pietierburga)
Centralne Państwowe Archiwum Kinofotofonodokumentów w Sankt Petersburgu (Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Kinofotofonodokumientow Sankt Pietierburga)
Centralne Państwowe Archiwum Literatury i Sztuki w Sankt Petersburgu (Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw Litieratury i Iskustwa Sankt Pietierburga)
Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu

UKRAINA

Centralne Państwowe Archiwum Historycznego we Lwowie (Centralnyj derżawnyj istorycznyj archiw Ukrajiny, m. Lwiw)
Centralne Państwowe Archiwum Historycznego w Kijowie (Centralnyj derżawnyj istorycznyj archiw Ukrajiny, m. Kyjiw)
Archiwum Państwowe Obwodu Iwanofrankowskiego (Derżawnyj Archiw Iwano-Frankiwskoj Obłasti)
Archiwum Państwowe Obwodu Tarnopolskiego w Tarnopolu
Archiwum Państwowe Obwodu Wołyńskiego w Łucku (Derżawnyj archiw Wołyns`koji obłasti)
Archiwum Państwowe Obwodu Żytomirskiego w Żytomierzu (Derżawnyj archiw Żytomyrśkoj obłasti)
Archiwum Państwowe Obwodu Chmielnickiego w Chmielnickim (w tym Archiwum Miejskie w Kamieńcu Podolskim).
Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego we Lwowie

Wytypowano zespoły archiwalne do rejestracji w następujących archiwach:
Biblioteka Narodowa Ukrainy im. V. Vernadskiego

Kwerendę w archiwach ukraińskich przeprowadzono dzięki finansowaniu poszukiwań przez Fundację Lanckorońskich.

WŁOCHY

Centralne Archiwum Państwowe w Rzymie (Archivio Centrale dello Stato w Rzymie)
Archiwum Państwowe w Trieście (Archivio di Stato di Trieste)

WATYKAN

Archiwum Watykańskie (Archivo Segreto Vaticano).