O programie

Konkurs dotacyjny „Wspieranie działań archiwalnych” organizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych. O przyznanie dotacji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych ubiegać się mogą m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie ponad 3 mln zł. Konkurs składa się z dwóch etapów: formalnego i merytorycznego. Wnioskodawcy mogą zgłaszać oferty indywidualnie oraz we współpracy z partnerem.

 

Przykładowe działania archiwalne przeprowadzane przy wsparciu z konkursu prezentowane są w artykułach:

Kolejny etap konserwacji archiwaliów sądowych z Gniezna zakończony

Opracowywanie spuścizny Stanisława Cata-Mackiewicza oraz unikatowych kolekcji fotograficznych

Inwentaryzacja i konserwacja bezcennych dokumentów z archiwum jezuitów w Kłodzku

Konserwacja rękopisów oprawnych z XVII-XIX w. ze zbiorów konwentów bonifratrów

Opracowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna

Konserwacja unikatowej kolekcji negatywów fotograficznych Adama Studzińskiego OP z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów

Opracowanie, zabezpieczenie i udostępnienie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego

Konserwacja i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących szkolnictwa i tajnego nauczania na terenie Przemyśla

Opracowanie i inwentaryzacja spuścizny profesora Władysława Kozłowskiego

Archiwizacja części zasobu Towarzystwa Miłośników Andrychowa

Konserwacja rękopisów oprawnych w Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Marcina w Lesznej Górnej

Przygotowanie inwentarza archiwalnego Instytutu Wydawniczego księży Misjonarzy „Nasza Przeszłość”