Informacja o Programie UNESCO „Pamięć Świata”

Program Pamięć Świata (Memory of the World) został zainicjowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w 1992 r. Był odpowiedzią społeczności międzynarodowej na dotkliwe straty, jakim dziedzictwo dokumentacyjne uległo w XX wieku oraz na wyzwania i zagrożenia, które przyniósł ze sobą intensywny rozwój technologii informacyjnych. Zjawiska te uwydatniły niezaprzeczalną wartość tej części dorobku ludzkości, na którą składają się zapisy, będące od tysiącleci świadectwem przeobrażeń kultury i cywilizacji, działalności narodów, społeczeństw i jednostek. Niezależnie od swej postaci stanowią ślady pamięci, źródło tożsamości i gwarancję ciągłości historycznej.

Zgodnie z wizją programu światowe dziedzictwo dokumentacyjne należy do wszystkich, podlega pełnej ochronie, żeby mogły z niego skorzystać przyszłe pokolenia. Uwzględniając uwarunkowania kulturowe i kwestie praktyczne, powinno być także powszechnie dostępne. Celem programu jest zwrócenie uwagi na problemy ochrony światowego dziedzictwa dokumentacyjnego, wspieranie idei powszechnego dostępu do niego oraz podnoszenie świadomości na temat jego istnienia i znaczenia.

W ramach programu tworzone są listy dziejowych pomników piśmiennictwa, w tym światowa i krajowe. Lista światowa została zainaugurowana w 1997 r., a dwie dekady później zawierała już 427 dokumentów, w tym 17 z Polski. Kolejne wnioski z naszego kraju oczekują na ocenę Międzynarodowego Komitetu Doradczego.

 

Światowa Lista Programu UNESCO „Pamięć Świata” – polskie wpisy

Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata