Członkowie Polskiego Komitetu Programu UNESCO „Pamięć Świata”

  • Paweł Pietrzyk – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, Przewodniczący Komitetu
  • Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej, Zastępca Przewodniczącego Komitetu
  • Barbara Berska – Archiwum Narodowe w Krakowie
  • Ks. bp Michał Janocha – Przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
  • Tomasz Komorowski – Koordynator projektów,  Polski Komitet do spraw UNESCO
  • Marek Konopka – Ekspert, wiceprezes Zarządu ICOMOS
  • Daria Nałęcz – Przewodnicząca Komitetu w l. 1996-2007
  • Zdzisław Pietrzyk – Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
  • Adolf Juzwenko – Dyrektor Biblioteki Ossolineum
  • Sławomir Ratajski – Sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO