Sprawozdania

Formularz sprawozdania statystycznego

Objaśnienia do formularza

 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2017 r.
  plik AP2017.pdf(2,64 MB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf   (99 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2016 r.
  – plik AP2016.pdf (2,98 MB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (106 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2015 r.
  plik AP2015.pdf (1,36 KB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (100 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2014 r.
  plik AP2014.pdf (1,7 MB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (370 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2013 r.
  plik AP2013.pdf (1,6 MB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (356 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2012 r.
   plik AP2012.pdf (1,7 MB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (353 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2011 r.
  – plik Aplik AP2011.pdf(1.789 KB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (103 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2010 r.
  – plik AP2010 pdf (730 KB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (114 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2009 r.
  plik AP2009 pdf (1 064 KB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (99 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2008 r.
  plik AP2008 pdf (560 KB)
  zestawienie sumaryczne – plik pdf (81,8 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2007 r.
  plik AP2007.pdf (704 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2006 r.
   plik AP2006.pdf  (376 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2005 r.
  plik AP2005.pdf (592 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2004 r.
  plik AP2004.pdf (590 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2003 r.
  plik AP2003.pdf (570 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2002 r.
   plik AP2002.pdf (573 KB)
 • Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych w 2001 r.
  plik AP2001.pdf (516 KB)