Zrealizowane

Zrealizowane

 


Archiwum Państwowe w Białymstoku

Zrealizowane

Budowa nowej siedziby Archiwum przy ul. A. Mickiewicza rozpoczęła się w sierpniu 2016 r. Obiekt został wzięty w użytkowanie 29 grudnia 2017 r.  i jest jednym z najnowocześniejszych wśród tego typu budynków w Europie.

Posiada następujące parametry techniczne: powierzchnia całkowita –  3633,64 m², powierzchnia użytkowa – 3071 m², powierzchnia zabudowy – 1378, 19 m², kubatura – 15246,70 m³. Stworzono w nim optymalne warunki przechowywania dokumentacji pod względem bezpieczeństwa, warunków klimatycznych i ekonomicznych. Zastosowane instalacje i systemy pozwolą na minimalizację kosztów eksploatacji przy jednoczesnym zwiększeniu funkcjonalności budynku. W nowej siedzibie, obok magazynów, powstały pracownie konserwacji i digitalizacji akt, biblioteka, czytelnia oraz sale: konferencyjna i wystawiennicza. Pozwoli to instytucji rozwinąć działalność naukową i edukacyjną adresowaną do mieszkańców regionu oraz wszystkich zainteresowanych historią Podlasia.

Kosz całej inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł. Środki na budowę zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane

 


Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Zrealizowane

Zrealizowane   Zrealizowane

Nowa siedziba Archiwum Państwowego w Gorzowie Wielkopolskim to pierwszy od ponad pół wieku budynek w Polsce zaprojektowany w celu ochrony obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom zapewnia nowoczesne warunki dla przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych, które stanowią jedno z najważniejszych źródeł do badań nad historią województwa lubuskiego.

Budynek liczy 1841 m2 powierzchni. Posiada m.in.: dwa magazyny archiwalne o powierzchni 830 m2 pracownię naukową wyposażoną w stanowisko do samodzielnego kopiowania akt oraz terminale komputerowe, umożliwiające korzystanie z baz danych i zdigitalizowanej części zasobu. W nowej siedzibie Archiwum znalazło się również miejsce na salę wystawową i konferencyjną oraz pracownie konserwacji i digitalizacji dokumentów. Nowy obiekt umożliwia instytucji prowadzenie projektów edukacyjnych i popularyzacyjnych, co wcześniej nie było możliwe.

 


Archiwum Państwowe w Radomiu

Zrealizowane

Zrealizowane

Radomskie archiwum powstało w 1920 r. W latach 1921-1963 pięciokrotnie zmieniało siedzibę. Dopiero adaptacja zabytkowego Ratusza na pewien czas zapewniła odpowiednie warunki dla przechowywania i udostępniania zbiorów. Stale powiększający się zasób Archiwum sprawił jednak, że i tu zaczęło brakować miejsca, niemożliwe było także realizowanie misji w zakresie popularyzacji i edukacji.

Decyzję o budowie nowej siedziby podjęto w 2009 roku. Prace rozpoczęły się w lipcu 2011 r.

Otwarty w 2013 r. nowy budynek liczy 2,3 tys. m2 powierzchni użytkowej. Znajdują się w nim magazyny mogące pomieścić ponad 11 km akt, czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do baz danych i zdigitalizowanej części zasobu oraz w samoobsługowy skaner. W obiekcie mieści się sala wystawiennicza, konferencyjna oraz pracownie konserwacji i digitalizacji akt. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wyposażenie zapewnią optymalne warunki przechowywania i udostępniania zbiorów. Archiwum przechowuje dokumentację aktową, fotografie, mapy i plany, z których najstarsze pochodzą z XIV w. Stanowią one cenne źródło informacji do badań nad historią polityczną, gospodarczą, społeczną i kulturalną regionu radomskiego.

 


Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

Zrealizowane

Przez 60 lat siedziba zielonogórskiej instytucji mieściła się poza miastem. W 2009 r., po oszacowaniu kosztów remontu zabytkowego budynku, podjęto decyzję o budowie dla archiwum nowego obiektu.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze przechowuje materiały wytworzone przez instytucje państwowe i samorządowe, a także przedsiębiorstwa i osoby prywatne w latach 1303-2013. Do najcenniejszych należą dokumenty królewskie, przywileje miejskie, statuty cechowe, akta metrykalne oraz mapy i fotografie. Biblioteka archiwum zawiera m.in. XVIII-wieczne kodeksy i XIX-wieczne czasopisma.

Nowy budynek archiwum otwarto w 2013 r. Powierzchnia użytkowa wynosi 2,1 tys. m2 Nowoczesny obiekt zapewnia optymalne warunki dla przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych. Obok magazynów, przystosowanych do długoterminowego przechowywania akt, w archiwum znajduje się pracownia digitalizacji i konserwacji dokumentów oraz sala wystawiennicza i konferencyjna. Czytelnia wyposażona w komputery z dostępem do baz danych i zdigitalizowanej części zasobu oraz w samoobsługowe skanery. Archiwum dysponuje infrastrukturą teleinformatyczną umożliwiającą gromadzenie dokumentacji elektronicznej i udostępnianie jej on-line

Zrealizowane

Pracownia konserwatorska

 


Oddział w Bielsku-Białej Archiwum Państwowego w Katowicach

W budynku przy ul.Piłsudskiego 43 znajdują się magazyny na ok. 10 km akt, nowocześnie wyposażona czytelnia, a także sala wystawiennicza i konferencja, które staną się miejscem wystaw, sesji naukowych i zajęć edukacyjnych. Teren pod inwestycję przekazał Prezydent Miasta Bielska-Białej, środki na budowę w wysokości 11,6 mln złotych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowy budynek archiwum oddano do użytku w 2015 r.

Zrealizowane

Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane


Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie odbyło się 15 listopada 2016 r.

Budynek, usytuowany przy ul. Władysława III Warneńczyka, składa się z dwóch części  – biurowej i magazynowej o łącznej powierzchni użytkowej blisko 5 tys. m2. Znajdują się w m.in. magazyny mogące pomieścić docelowo 30 kilometrów bieżących dokumentacji, pracownie digitalizacji i konserwacji akt, czytelnia wyposażona w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów oraz sala konferencyjno-wystawiennicza. Nowoczesny i funkcjonalny budynek został również wyposażony w serwerownie oraz system monitorujący temperaturę i wilgotność powietrza w magazynach.

Koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniósł 23,5 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zrealizowane

Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane

Zrealizowane Zrealizowane Zrealizowane

 


PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE


W 2014 r. zakończyła się rozbudowa Archiwum Państwowego w Gdańsku, w 2015 r. przebudowa jego starej części.

Zrealizowane

Zrealizowane Zrealizowane

 


W latach 2013-2015 przebudowany został budynek dla Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.

Zrealizowane

Zrealizowane Zrealizowane

Fot. A. Baniecki


Zmodernizowane zostały budynki oddziału szczecińskiego archiwum w Międzyzdrojach.

Zrealizowane

Zrealizowane

 


Archiwum Państwowe w Lublinie prowadziło kompleksowe inwestycje mające na celu poprawę warunków obsługi klientów oraz prezentacji i bezpieczeństwa zbiorów. Powierzchnia pracowni naukowej zwiększyła się dwukrotnie, dzięki czemu klienci instytucji zyskali dodatkowe, przestronne miejsca do korzystania z zasobów. Powstała galeria wystawiennicza oraz sala konferencyjna, które stały się miejscem spotkań, warsztatów i konferencji. Inwestycje przyczyniły się również do niemal dwukrotnego zwiększenia pojemności magazynów oraz poprawy warunków przechowywania i obsługi materiałów archiwalnych. Prace objęły także zewnętrzną część archiwum, które mieści się w zabytkowym budynku dawnego kolegium jezuickiego. Wymieniono nawierzchnię dziedzińca i wyremontowano elewację. Inwestycja ma przyczynić się do odtworzenia historycznego wyglądu budynku, zabezpieczenia go przed warunkami atmosferycznymi, podniesienia estetyki otoczenia i utworzenia miejsca do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych.

Zrealizowane