W trakcie realizacji

Archiwum Narodowe w Krakowie

Budynek powstanie przy ul. Rakowickiej. Będzie posiadał ok. 14 000 m2 powierzchni użytkowej. Zakończenie inwestycji przewidziane zostało na rok 2020.

Nowa siedziba powstanie w ścisłym centrum miasta w sąsiedztwie Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Historii Fotografii, dworca kolejowego i autobusowego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Dogodna lokalizacja i możliwość korzystania z zasobu archiwum w jednym miejscu ułatwi krakowianom i przyjezdnym dostęp do interesujących ich archiwaliów – mówi Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie,  dr. hab. Wojciech Krawczuk.

Magazyn w nowej siedzibie Archiwum będzie mógł pomieścić do 80 km akt. W części biurowej funkcjonować będą m.in.: czytelnia do pracy z aktami na ok. 100 stanowisk, sala konferencyjna mieszcząca do 150 osób, pracownie konserwacji materiałów archiwalnych, pracownia introligatorska, digitalizacyjna oraz repozytorium cyfrowe, przechowujące reprodukcje cyfrowych materiałów archiwalnych z obszaru całej Polski.
Zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne, które pozwolą m.in. na obniżenie nakładów na utrzymanie chociażby magazynu Archiwum.

– Na dachu całego gmachu zainstalowane będą panele fotowoltaiczne, dostarczające część energii elektrycznej dla obiektu – wyjaśnia dr. hab. Wojciech Krawczuk, Dyrektor Archiwum Narodowego w Krakowie.

Źródłem finansowania inwestycji jest budżet państwa w części dysponowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Skanska S.A.

 

W trakcie realizacji


Archiwum Państwowe w Suwałkach

Przebudowa i adaptacja siedziby polegać będzie na wykorzystaniu będących w dyspozycji Archiwum części budynków oraz połączeniu ich w całość w celu optymalnego użytkowania istniejącej infrastruktury, poprawy funkcjonowania, a także zapewniania warunków do przechowywania, zabezpieczania i udostępniania użytkownikom materiałów archiwalnych. Stworzy to możliwość wszechstronnego działania i realizacji zadań statutowych Archiwum w perspektywie minimum 30 lat. Modernizacja pozwoli również zintensyfikować szeroko rozumianą działalność popularyzatorską, naukową i edukacyjną.

Przebudowa nieużytkowanych obecnie części budynku poprawi bezpieczeństwo całego obiektu, usuwając zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego i przestarzałych instalacji zewnętrznych. Takie działanie pozwoli również na wyprowadzenie materiałów archiwalnych z części frontowej do magazynów zlokalizowanych w pozostałej części obiektu. Planowane jest ponadto stopniowe przejmowanie z archiwów zakładowych materiałów archiwalnych. Ich ilość została oszacowana na ponad 5000 mb.

Pracami objęte będzie ok. 2250 m2 powierzchni użytkowej. Budowa przewidziana jest na lata 2018-2021.

 

W trakcie realizacji W trakcie realizacji