Inwestycje budowlane

U progu XXI wieku archiwa państwowe stanęły przed koniecznością dostosowania swojej infrastruktury do warunków, które gwarantowałyby bezpieczeństwo i sprawną obsługę gromadzonej dokumentacji. Powierzchnie magazynowe archiwów państwowych były niewystarczające, infrastruktura zaś przestarzała. Rozbudowę lub modernizację siedzib w wielu przypadkach uniemożliwiał zabytkowy charakter budynków, w których lokowane były archiwa.

 • W 2011 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych wspólnie z wybranymi archiwami podjęła działania na rzecz powstania nowoczesnych i funkcjonalnych budynków służących do przechowywania i udostępniania dokumentów historycznych.
 • W roku 2013 r. oddano do użytku siedziby archiwów państwowych w Gorzowie Wielkopolskim, Radomiu i Zielonej Górze.
 • W 2015 r. odbyło się otwarcie nowego budynku dla archiwum w Bielsku-Białej.
 • W listopadzie 2016 r. nastąpiło otwarcie nowej siedziby Archiwum Państwowego w Rzeszowie.
 • W kwietniu 2017 r. Archiwum Narodowe w Krakowie podpisało umowę ze Skanska S.A. na budowę nowego gmachu.
 • W 2018r. w nowym obiekcie rozpoczęło działalność  Archiwum Państwowe w Białymstoku.

Nowo powstałe archiwa:

– zapewniają:

 • powierzchnie magazynowe przystosowane do przejmowania dokumentów w wieloletniej perspektywie,
 • warunki klimatyczne odpowiednie dla długotrwałego przechowywania dokumentów; jednocześnie są budynkami pasywnymi, czyli oszczędnymi w utrzymaniu;

– posiadają:

 • pracownie konserwacji i digitalizacji zbiorów,
 • repozytoria dokumentów elektronicznych,
 • czytelnie wyposażone w komputery i stanowiska do samodzielnego skanowania dokumentów,
 • sale wystawiennicze i konferencyjne, które są miejscem spotkań i wydarzeń kulturalnych;

– są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycje są finansowane ze środków budżetowych przekazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.