ZoSIA

ZoSIA

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej to system przeznaczony do opracowania zbiorów archiwalnych na wszystkich poziomach ich hierarchicznej struktury, począwszy od archiwum aż po obiekt archiwalny. Obecnie jest on podstawowym narzędziem pracy wszystkich archiwów państwowych w Polsce.

Aplikacja jest w pełni zgodna z polskimi przepisami archiwalnymi, otwartymi standardami archiwalnymi (ISAD(G), EAD) oraz wytycznymi Międzynarodowej Rady Archiwalnej. ZoSIA jest ciągle rozwijana i dostosowywana do nowych przepisów metodycznych Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Dostępna jest również wersja edukacyjna systemu, dzięki czemu dostęp do niego mają studenci podczas zajęć na 12 polskich uczelniach wyższych.

W czerwcu 2007 roku, Narodowe Archiwum Cyfrowe przystąpiło do opracowania założeń prototypu systemu. Pierwsze testowe wdrożenia miały miejsce rok później w archiwach państwowych w Lublinie i Poznaniu. W roku 2009, archiwa te jako pierwsze rozpoczęły korzystanie z systemu ZoSIA jako podstawowego narzędzia do opracowania materiałów archiwalnych. W grudniu 2010 roku, NAC zakończył prace nad wersją systemu oznaczoną jako 1.0., a Dyrektor NAC rekomendował Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych wdrożenie systemu w sieci archiwów. Te zakończyły się wraz z końcem 2017 roku. W tym czasie, ZoSIA została wdrożona w wielu instytucjach, zarówno w kraju jak i instytucjach polonijnych. 1 lutego 2018 roku wydana została w wersji 2.0. Obecnie system funkcjonuje w wersji 2.3 i przechowuje opisy ponad 117 tys. zespołów oraz przeszło 22,3 mln jednostek archiwalnych.

Do korzystania z systemu ZoSIA wystarczy komputer podłączony do Internetu oraz przeglądarka internetowa. Nad bezpieczeństwem danych czuwa Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Instytucje zainteresowane wdrożeniem systemu ZoSIA powinny przede wszystkim uzyskać zgodę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz nawiązać kontakt z Narodowym Archiwum Cyfrowym. System jest udostępniany nieodpłatnie.

Więcej o projekcie ZoSIA na stronie administratora systemu.