szukajwarchiwach.pl

Polski serwis internetowy Szukaj w Archiwach to miejsce, które:

  • gromadzi opisy materiałów archiwalnych wszystkich archiwów państwowych w Polsce oraz 11 innych organizacji, w tym instytucji polonijnych, jak również
  • pozwala na dostęp do skanów wybranych materiałów archiwalnych z blisko 80 instytucji, z kraju i zza granicy.

Zawartość serwisu tworzą:

  • opisy archiwaliów pochodzące ze Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA), oraz
  • dane z bazy MS Access „Program Rejestracji Akt Metrykalnych i Stanu Cywilnego” (PRADZIAD).

Pomysłodawcą, twórcą i administratorem serwisu, którego premiera miała miejsce w listopadzie 2009 roku, jest Narodowe Archiwum Cyfrowe. W marcu 2013 roku doszło do premiery nowej, aktualnej, wersji serwisu. Dwa lata później, w kwietniu 2015 roku, serwis szukajwarchiwach.pl otrzymał nagrodę „Skrzydła IT w Administracji” w kategorii Narzędzia do komunikacji z obywatelami. W lipcu 2016 roku, liczba skanów w serwisie przekroczyła ponad 20 mln. Z kolei liczba opisów materiałów archiwalnych w ciągu 2 ostatnich lat wzrosła, dzięki programowi retrokonwersji pomocy archiwalnych, o ponad 400% z 4,3 mln do 14,03 mln.

Więcej o serwisie Szukaj w Archiwach na stronie administratora systemu.