Dokumenty do badań nad historią przodków w internecie


Dokumenty do badań nad historią przodków w internecie

Badania genealogiczne stanowią obecnie najczęstszy cel poszukiwań prowadzonych w archiwach państwowych. Jak pokazują statystyki uwzględniające obszary badawcze i zainteresowania użytkowników zbiorów archiwalnych, liczba osób zarówno w kraju, jak i zza granicy, chcących poznać historię swoich przodków, systematycznie rośnie. Z tego względu archiwa w pierwszej kolejności digitalizują i udostępniają w Internecie księgi metrykalne i akty stanu cywilnego, tworząc również indeksy ułatwiające odszukanie danego dokumentu.

 

 

 

 

 


Dokumentacja dostępna w internecie


 

Serwis „Szukaj w Archiwach” – tysiące miejscowości w całej Polsce

Dokumenty do badań nad historią przodków w internecieNajwiększym źródłem dokumentów do badań genealogicznych jest serwis szukajwarchiwach.pl administrowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Zapewnia swobody dostęp do aktów urodzin, ślubów i zgonów sprzed 100 i więcej lat wystawianych w miejscowościach w całej Polsce przez urzędy oraz parafie i wspólnoty religijne różnych wyznań. Ponadto w serwisie publikowane są ewidencje ludności (m.in. Krakowa, Poznania, Lublina i Łodzi), księgi meldunkowe, akta hipoteczne i notarialne.

 

Serwis „Genealogia w Archiwach” – źródła do historii mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Dokumenty do badań nad historią przodków w internecieObszernym źródłem dokumentów do badań nad historią mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego jest serwis genealogiawarchiwach.pl. Uruchomiony został w czerwcu 2015 r. przez archiwa państwowe w Toruniu i Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W serwisie dostępnych jest ponad 3 mln skanów akt z lat 1808-1900 pochodzących z ponad 460 urzędów stanu cywilnego i parafii, a także ksiąg meldunkowych począwszy od roku 1837. Serwis prowadzony jest w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Zalogowani użytkownicy mają możliwość samodzielnego indeksowania akt.

 

E-kartoteka ludności Poznania

Dokumenty do badań nad historią przodków w internecieW ramach m.in. Wieloletniego Programu Kultura+ Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało ewidencję ludności Poznania w latach 1870-1931. Obejmuje ona imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego i zgonu, a także zawody osób zameldowanych w Poznaniu w tym okresie.

Wyszukiwarka dostępna jest na stronie http://e-kartoteka.net

Cyfrowe kopie aktów stanu cywilnego są także dostępne na stronach internetowych:

Archiwum Państwowego w Szczecinie (dokumenty z terenu Szczecina i okolicznych miejscowości)

http://www.szczecin.ap.gov.pl/iCmsModuleArchPublic/showDocuments/nrap/65

Archiwum Państwowego w Olszynie (dokumenty z terenu Olsztyna i okolicznych miejscowości)

http://olsztyn.ap.gov.pl/baza/szukaj.php

Archiwum Państwowego w Przemyślu (dokumenty z terenu Przemyśla i okolicznych miejscowości)

http://www.przemysl.ap.gov.pl/skany/

 

Akta zabużańskie

Od 2013 r. za pośrednictwem strony internetowej Archiwum Głównego Akt Dawnych można korzystać z akt metrykalnych tzw. zabużańskich, powstałych w latach 1590-1911 na terenach położonych na wschód od dzisiejszej granicy Polski. Znajdują się tu akty urodzenia m.in. Brunona Schulza, Mariana Hemara, Leopolda Staffa i Gabrieli Zapolskiej. http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html

 


Wyszukiwarki


W celu szybszego odszukania w zbiorach archiwalnych aktu dotyczącego danej osoby archiwa państwowe indeksują dawne księgi metrykalne, akty stanu cywilnego, księgi meldunkowe. Prace te prowadzone są często we współpracy ze stowarzyszeniami genealogicznymi. Wyszukiwarki powstałe na podstawie indeksów są dostępne m.in. na stronach archiwów państwowych w Lublinie, Płocku i Warszawie, a także stronach stowarzyszeń genealogicznych.

Baza danych „Mieszkańcy Lublina” na stronie Archiwum Państwowego w Lublinie zawiera obecnie ok. 130 000 rekordów. Stanowi zbiór otwarty i jest uaktualniana w miarę postępu indeksacji dokumentów.

http://lublin.ap.gov.pl/mieszkancy-lublina/

Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Warszawie dostępne są wyszukiwarki do ksiąg metrykalnych i meldunkowych z terenu działania oddziałów archiwum w Pułtusku, Grodzisku Mazowieckim i Łowiczu.

http://www.warszawa.ap.gov.pl/p,107,wyszukiwarki

Archiwum Państwowe w Zamościu w 2014 r. uruchomiało internetową bazę „Ludność Zamościa”, powstałą w oparciu o „Rejestr ludności stałej mieszkańców Zamościa za lata 1932-1950”. Specjalna wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie według nazwisk i roku urodzenia pośród 30 tys. rekordów.

http://zamosc.ap.gov.pl/index.php/jak-korzystac/bazy-danych/ludnosc-zamoscia


Kampania społeczna „Zostań rodzinnym archiwistą!”


Od czerwca 2013 r. archiwa państwowe prowadzą kampanię społeczną, której celem jest zachęcenie do tworzenia archiwów domowych i dokumentowania historii rodziny. Odbywają się spotkania, wystawy i warsztaty. W archiwach państwowych działają także punkty konsultacyjne.